Ako ste slucajno zaboravili korisnicko ime ili lozinku, javite se e-mailom administratoru (vidi "Kontakt").
(If you have forgotten username or password, please sent an e-mail to administrator (see "Kontakt"))

Korizmeni koncert u Varaždinu

Na našem drugom korizmenom koncertu varaždinskoj publici ćemo prestaviti dva djela koja smo izveli u crkvi sv. Petra u Zagrebu. Koncert ćemo izvesti u Koncertnoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, gdje smo u prosincu prošle godine nastupili uz zbor Kapela Paulina Warasdin.

Prvo od dva djela, "Stabat Mater" Tomislava Uhlika, zbor je prošle godine praizveo upravo u sklopu programa Pasionske baštine u crkvi sv. Petra u Zagrebu. Također, zbor je djelo izveo u crkvi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu te na francuskoj turneji u Nimesu i Aigues Mortesu. 
Stabat Mater (ili Stabat Mater dolorosa) je katolička hima iz 13. stoljeća najčešće pripisana franjevcu Jacoponeu da Todiju i papi Inocentu III. Snažna poema koja govori i patnjama Majke Marije inspirirala je brojne skladatelje (Palestrina, Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Vivaldi, Haydn, Rossini, Dvořak itd.)


Drugo djelo zove se Plač Majke Marije autora Dražena Kurilovčana. Autor koristi zvukovlje i stil otočke i obalne Dalmacije, zadarskog zaleđa, Banovine te sjeverozapadne Hrvatske (Podravina i Međimurje), a cijela se dramaturgija temelji na različitosti i ljepoti zvukova. Tekstove je autor preuzeo iz Pariške pjesmarice iz 14. stoljeća, Trogirske pjesmarice s kraja
16.stoljeća, a koristio je i razne pučke varijante Gospina plača Matije Divkovića i Tome Babića.

Ulaz je slobodan.

 

Profil

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.066 seconds, 4.26 MB
Application afterRoute: 0.073 seconds, 4.87 MB
Application afterDispatch: 0.172 seconds, 10.95 MB
Application afterRender: 0.225 seconds, 11.86 MB

Korištenje Memorije

12558288

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vg3c519duebtinr0voou4f4en3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1594312535' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vg3c519duebtinr0voou4f4en3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vg3c519duebtinr0voou4f4en3','1594313435','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 109
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-09 16:50:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-09 16:50:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='109'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Učitane Jezične Datoteke

Dijagnostika neprevedenih tekstova

Ništa

Dizajner neprevedenih tekstova

Ništa