Ako ste slucajno zaboravili korisnicko ime ili lozinku, javite se e-mailom administratoru (vidi "Kontakt").
(If you have forgotten username or password, please sent an e-mail to administrator (see "Kontakt"))

Korizmeni koncert u sklopu Pasionske baštine

 

Prilikom ovog korizmenog koncerta u sklopu Pasionske baštine Mješoviti pjevački zbor KUD-a INA izvesti će dva višestavačna djela. 


Prvo od dva djela, "Stabat Mater" Tomislava Uhlika, zbor je prošle godine praizveo upravo u sklopu programa Pasionske baštine u crkvi sv. Petra u Zagrebu. Također, zbor je djelo izveo u crkvi sv. Petra apostola u Ivanić-Gradu te na francuskoj turneji u Nimesu i Aigues Mortesu. Stabat Mater (ili Stabat Mater dolorosa) je katolička himna iz 13. stoljeća najčešće pripisana franjevcu Jacoponeu da Todiju i papi Inocentu III. Snažna poema koja govori i patnjama Majke Marije inspirirala je brojne skladatelje (Palestrina, Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Vivaldi, Haydn, Rossini, Dvořak itd.)


Drugo djelo (čija će ovo biti praizvedba) zove se Plač Majke Marije autora Dražena Kurilovčana. Autor koristi zvukovlje i stil otočke i obalne Dalmacije, zadarskog zaleđa, Banovine te sjeverozapadne Hrvatske (Podravina i Međimurje), a cijela se dramaturgija temelji na različitosti i ljepoti zvukova. Tekstove je autor preuzeo iz Pariške pjesmarice iz 14. stoljeća, Trogirske pjesmarice s kraja 16.stoljeća, a koristio je i razne pučke varijante Gospina plača Matije Divkovića i Tome Babića.

Ulaz je slobodan.

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.048 seconds, 4.26 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 4.87 MB
Application afterDispatch: 0.121 seconds, 10.97 MB
Application afterRender: 0.130 seconds, 11.30 MB

Korištenje Memorije

11975944

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bg140tpc7bu1qhted84fitgpo3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1594320533' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bg140tpc7bu1qhted84fitgpo3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'bg140tpc7bu1qhted84fitgpo3','1594321433','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 106
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-09 19:03:53' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-09 19:03:53' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='106'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Učitane Jezične Datoteke

Dijagnostika neprevedenih tekstova

Ništa

Dizajner neprevedenih tekstova

Ništa